Regels voor nanny/gastouder.

De regels van de Nederlandse overheid:

U kunt nanny/gastouder worden als u voldoet aan een aantal eisen. Zo moet u een geschikt diploma hebben en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) . Ook moet u zich inschrijven bij een geregistreerd gastouderbureau (uiteraard is Steentje dat al sinds 2003).

Diploma gastouder en EHBO

Om te mogen werken als oppas aan huis/gastouder moet u een geschikt diploma hebben. In de regeling Wko (artikel 10) staan alle diploma’s die van toepassing zijn voor gastouders. Wilt u gastouder/kindermeisje zijn, maar staat het diploma niet op de lijst? Dan kunt u bij DUO laten uitzoeken of het diploma toch voldoet voor gastouders.

Het certificaat goed gastouderschap, behaald vóór 2011, of een Ervaringscertificaat (EVC) vóór 1 januari 2012, volstaat ook. Daarnaast heeft u een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen nodig (Dit certificaat is via Steentje te halen, neem hiervoor contact op met ons bureau).

Inschrijven bij gastouderbureau

Om te kunnen werken als gastouder/nanny moet u zich inschrijven als oppas bij een geregistreerd gastouderbureau (zoals Steentje). Gastouderbureaus moeten zich registreren in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP Registratienummer Landelijk Register van Steentje = 920326079). U kunt u alleen inschrijven op uw eigen woonopvangadres of opvangadres.

VOG aanvragen voor de kinderopvang

U heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig om te mogen werken als nanny/gastouder. Een VOG kunt u aanvragen bij uw gemeente. Let op: uw huisgenoten moeten dit ook doen.

Overige eisen kinderoppas worden

Om te kunnen werken als oppas moet u minimaal 18 jaar zijn. En tijdens de opvang Nederlands,  erkende Nederlandse streektaal spreken. Alle eisen aan gastouders staan in de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.