Een leuke vergoeding voor de beste en betrouwbare oppas

Reële vergoeding voor eigen kinderoppas

Wanneer u zelf al een vaste oppas voor uw kinderen heeft (oma, zus, buurvrouw, vriendin), is het mogelijk hiervoor een tegemoetkoming van het Rijk te ontvangen.
Voorwaarde hiervoor is dan wel dat degene die uw kinderen opvangt zich laat inschrijven als gastouder bij een erkend Gastouderbureau (zoals Steentje) en dat hij/zij voldoet aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan gastouders.

Voordelen voor uw kind(eren) bij opvang door een bekende, is dat dit in een vertrouwde omgeving en door een vertrouwd persoon gebeurt. Wanneer u de opvang laat verlopen via een erkend gastouderbureau weet u zeker dat uw opvang voldoet aan de eisen die aan kwalitatief goede opvang worden gesteld. Bovendien heeft u dan recht op de tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang.

Informatie over de tegemoetkoming kinderopvang, site belastingdienst. Of maak een Voorbeeldberekening voor de oppassubsidie

Wilt u zich direct inschrijven als vraagouder? Vult u dan bijgaand formulier zonder verdere verplichtingen en kosten HIER in.

Van belang voor de oppas/gastouder

Gastouders dienen te voldoen aan de juiste opleidingseisen. Zij dienen te beschikken over het juiste diploma, zoals MBO Helpende Zorg en Welzijn – niveau 2. De gastouder dient een geldig VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) te hebben of deze kan worden worden aangevraagd.

De kosten hiervan zijn éénmalig rond de € 30,-. Dit bedrag wordt door Steentje teruggestort wanneer de gastouder na een jaar nog werkzaam is alleen via Steentje en niet via andere bemiddelingsbureaus .

Mocht u niet beschikken over de juiste opleidingspapieren? Neemt dan voor meer informatie hierover contact met ons op.

De gastouder verdient, als de opvang plaatsvindt via Steentje  € 4.85 per uur per kind.
Het verdiende brutoloon dient te worden opgegeven als inkomen bij de belastingdienst (inkomen uit overige werkzaamheden). Sommige gemaakte kosten kunnen door de gastouder worden opgegeven als aftrekposten bij de belastingaangifte.

Kijk voor meer informatie over de regels voor de gastouders op de site van de belastingdienst.